Fotografies corresponents a la 10a edició Talent Latent (2023)

CONVOCATÒRIA OBERTA A FOTÒGRAFS DE TOT EL MÓN

SCAN, el festival de fotografia internacional organitzat per l’Ajuntament de Tarragona, obre la convocatòria del programa Talent Latent 2024 destinada a creadors i creadores de tot el món que tenen la fotografia com a mitjà d’expressió essencial i preferent. Els projectes i artistes seleccionats a partir d’aquesta convocatòria formaran part de l’exposició central del festival SCAN, que tindrà lloc al Tinglado 2 del Port de Tarragona del 18 d’octubre al 8 de desembre de 2024.

Tema sobre el qual han de versar els projectes: URBS

Els experts prediuen que, a finals del segle XXI, dos terços de la població mundial viurà a grans ciutats o metròpolis. El festival SCAN convida artistes que facin servir la fotografia com a eina o mitjà d’expressió a reflexionar sobre les conseqüències derivades del creixement exponencial de la població urbana i de les grans ciutats. Els treballs poden explorar la temàtica des de perspectives molt diverses, com són la social, històrica, cultural, personal, urbanística, mediambiental, religiosa, etc.

BASES TALENT LATENT

Termini de presentació de projectes
Fins al dia 21 d’abril de 2024, a les 23.59 h.

Qui pot participar-hi
Artistes majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat.

Quin tipus de projecte es pot presentar
Projectes fotogràfics.
S’accepten projectes o sèries en els quals la fotografia s’hibridi amb altres llenguatges creatius.

Com enviar el projecte. Fitxa d’inscripció
S’haurà de presentar mitjançant la fitxa d’inscripció.

A la fitxa hi constaran:

  1. Dades personals de contacte.
  2. Biografia breu.
  3. Títol del projecte o sèrie de fotografies.
  4. Breu explicació (250 paraules).
  5. Un arxiu zip (màx. 25 MB) amb un màxim de 18 fotografies de la mateixa sèrie. Les fotografies digitals han de tenir un mínim de 1500 píxels pel costat més curt, han d’estar en format jpg i tenir incrustat un perfil de color RGB. Si es considera oportú, i de cara a facilitar al jurat la comprensió del projecte, es pot adjuntar un PDF amb informació complementària.

S’admeten projectes on l’idioma sigui el català, el castellà o l’anglès.

Sobre la selecció de projectes
La comissària independent i doctora en Humanitats Érika Goyarrola seleccionarà els nou projectes i artistes que configuraran l’exposició del programa Talent Latent i la seva decisió serà inapel·lable.

Més enllà dels criteris estètics, es valorarà la integritat conceptual del projecte, el grau de coneixement que mostra l’autor o autora sobre el tema tractat i la voluntat de reflexió crítica.

Quan es comunicarà els autors i autores seleccionats
L’organització del festival contactarà amb les autores i autors seleccionats.
El llistat definitiu d’artistes participants en el programa Talent Latent es publicarà al web del festival SCAN durant el mes de maig de 2024.

Dels artistes seleccionats
SCAN convidarà els artistes seleccionats a assistir a la inauguració del festival.

La invitació inclou:
2 nits d’allotjament a l’hotel del Festival amb esmorzar.
Tiquet pel càtering inaugural (18/10/2024).
Entrada a la trobada professional Full Contact (19/10/2024).
Dinar a l’espai Full Contact (19/10/2024).

Es donarà visibilitat i es promocionaran les obres i artistes seleccionats a través dels canals digitals del festival (web i xarxes socials SCAN).

S’editarà un catàleg Talent Latent.

Cada artista percebrà els honoraris corresponents per drets d’autor i d’exhibició.

*Les despeses de viatge correspondran a cada participant.

Honoraris dels artistes participants
Per cada sèrie fotogràfica exposada en Talent Latent, el seu autor o autora o, en el cas que una obra sigui de creació col·lectiva, una única persona responsable del grup, percebrà un únic pagament de 400 €, impostos inclosos, en concepte de drets d’autor i comunicació sobre l’exposició de les obres.

Per tal que l’Ajuntament de Tarragona pugui fer efectiu el pagament, l’artista haurà de presentar la documentació que l’organització d’SCAN li requereixi. Tots els tràmits en referència a la facturació es faran d’acord amb les lleis a què estan subjectes les administracions locals.

Producció de les obres per a l’exposició Talent Latent
SCAN produirà les còpies fotogràfiques en un laboratori professional de confiança.

L’organització demanarà als autors i autores seleccionats els arxius fotogràfics digitals per produir les còpies (s’hauran de presentar amb la màxima qualitat possible).

Les decisions, pel que fa a la producció de les còpies, quantitat, mida i acabat, i la implementació d’aquestes còpies als espais expositius, les prendrà l’equip comissarial de l’SCAN, per bé que es tindrà en compte la voluntat dels artistes. El propòsit serà fer la millor exposició possible amb els recursos de què disposa l’organització.

Un cop finalitzada l’exposició, si l’autor o autora no ha comunicat a l’organització la voluntat de recuperar les còpies produïdes, aquestes còpies es destruiran. En el cas de voler-les recuperar, els autors n’assumiran les despeses d’enviament o de recollida de les obres.

Dels drets d’autor i de comunicació
L’artista ha d’estar, de manera exclusiva, en possessió de tots els drets sobre la seva obra.

Els drets de les obres exposades pertanyen als seus autors i autores, que cediran temporalment els drets de comunicació pública a l’organització d’SCAN amb l’objectiu de promoure l’exposició a través de qualsevol canal oficial del festival o premsa, així com per a la publicació del catàleg que s’editarà.

Lloc i dates de l’exposició Talent Latent
Lloc: Tinglado 2 del Port de Tarragona
Data d’inauguració: 18 d’octubre de 2024
Dates d’exposició: del 19 d’octubre al 8 de desembre de 2024

Nota
L’organització d’SCAN resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes bases i les seves decisions seran inapel·lables. La participació en la convocatòria Talent Latent obliga totes les persones que enviïn la seva fitxa a acceptar aquestes bases. 

Vídeo de la inauguració Talent Latent i Full Contact 2023