TALENT LATENT 2018

Miren Doiz

Pamplona, 1980

Dejar ir
2018

Entendre el treball artístic com una contínua investigació és, potser, el leitmotiv de l’obra de Miren Doiz, que utilitza el seu estudi com a laboratori per crear combustions que permetin explorar els límits de dos llenguatges aparentment antagònics com la pintura i la fotografia. El seu objectiu és fugir de definicions i explorar les possibilitats dels dos mitjans, rastrejant vasos comunicants i espais superposats per generar situacions inèdites que anteposen sempre l’acció a la teoria.

El punt de partida de la seva trajectòria és la pintura i la intervenció espacial, singladura que la duu a estar molt atenta a tot el que observa al seu voltant per barrejar amb intuïció diferents impressions i objectes, entre els quals hi ha papers i quaderns de colors o revistes trobades. En el seu treball va saltant amb naturalitat de la paret a les tres dimensions, va superant els límits del quadre-finestra i es va atansant a la instal·lació o l’escultura. La seva idea és pintar sense pintura, eliminant el gest o la pinzellada. Tot el que defineix la seva obra es troba en la mirada, en allò que observem i assimilem. De fet, la pintura i la fotografia són construccions mentals que tenen més a veure amb l’aferrament a una tradició que no pas amb l’ús d’uns pinzells o una càmera. Les seves creacions s’estructuren a partir d’una acurada improvisació, i deixen sempre a cada peça prou marge per mantenir fresques les sensacions i, alhora, poder atrapar-les.

Web