TALENT LATENT

Talent Latent. Inauguració:
17 d’octubre de 2018, a les 19.30 h
Dates exposició:
Del 18 d’octubre al 9 de desembre de 2018

Horaris:
Dimarts a dijous de 10 a 13h
Divendres i dissabte de 10 a 13 i de 17 a 20h
Diumenges i festius d’11 a 14h

Lloc:
Tingaldo 2 – Centre d’Art de Tarragona
Moll de Costa
43004 Tarragona

TALENT LATENT 2018

En el món de la creació contemporània, i la fotografia no n’és una excepció, la hibridació de llenguatges i la interacció entre disciplines artístiques és un fet. Ja no es pot concebre la fotografia com un camp de treball aïllat, excloent. Actualment, molts joves fotògrafs (creadors) treballen indistintament amb la fotografia, el vídeo, el cinema o les instal·lacions. I les influències ja no són només fotogràfiques, sinó que també són cinematogràfiques, literàries, musicals, plàstiques o tecnològiques. Aquesta realitat ens du a mirar el fet fotogràfic des d’una mirada més polièdrica i oberta.

Per aquest motiu, enguany comptem com a comissari de Talent Latent amb Sema D’Acosta, un activista del món de l’art que entén la fotografia com un llenguatge viu i expressiu, i que ben segur que aportarà un punt de vista renovat i singular a la setena edició de SCAN Tarragona.

THINKING ABOUT (Photography)

Talent Latent pretén ser un lloc d’anticipació; mostrar, d’alguna manera, part de les línies per les quals discorre la fotografia d’avui. Un territori obert on cada vegada passen més coses. L’exposició que es planteja en l’edició d’aquest any s’ha d’entendre com un laboratori on es poden experimentar i explorar nous processos, un espai destinat a activar i acollir iniciatives que superin els patrons canònics que han predominat en la fotografia del segle XX, molt aferrada a l’univers del documental. Punts d’interès d’aquesta proposta seran: la revisió, el qüestionament, el diàleg, la hibridació, l’expansió, la trobada o el risc. Per això, un aspecte fonamental consistirà a fixar l’atenció en el futur abans que en el passat, saber cap a on ens dirigim… O almenys quina és la direcció. El projecte se sustenta, sobretot, en les idees, en l’ús que es fa de les imatges i el seu calat. No es tracta de seleccionar només instantànies bones des d’un punt de vista estètic —se’n troben milers i milers, a Internet o Instagram—, sinó, més aviat, d’indagar en les maneres com les imatges ens fan reflexionar sobre alguna cosa que té a veure amb el món actual i el que passa al nostre voltant.

Immersos en un panorama agitat, on s’ha perdut la referència d’un horitzó que ens permeti orientar-nos per trobar direccions cap a les quals mirar, Talent Latent aposta per establir un eix de coordenades que delimiti un camp de pensament al voltant de la imatge contemporània, tres circumscripcions que abordin les possibilitats de la fotografia actual des de diferents flancs: 1) valorant-ne el potencial sintàctic més que no pas els aspectes narratius a FORMA-LLENGUATGE. 2) qüestionant l’entitat ontològica de la fotografia i les esquerdes presents en alguns dels seus fonaments consuetudinaris a MEMÒRIA-VERITAT. I 3) considerant el canvi de paradigma que s’ha produït en els últims anys respecte al fenomen colonialista a ELS ALTRES-NOSALTRES (POSTCOLONIAL RE-VIEW).

Sema D’Acosta

SEMA D’ACOSTA (Gerena, Sevilla, 1975)

Comissari Talent Latent 2018. És investigador, crític d’art i comissari independent. Llicenciat en Periodisme i en Història de l’art per la Universitat de Sevilla. És membre del Consejo de Críticos de Artes Visuales de España i del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC). És comissari col·laborador de SCAN (Spanish Contemporary Art Network); i comissari del Premi de Fotografia Contemporània Pilar Citoler.

Ha publicat diversos llibres especialitzats sobre art contemporani i fotografia, entre els que destaquen: Joan Fontcuberta. PhotoBolsillo (2017), Imago, Ergo Sum. Joan Fontcuberta (2015) i Stand By_012. Guia de fotografia andalusa actual (2012), a més d’haver escrit assajos monogràfics sobre diferents artistes.

Com a comissari destaquen sengles mostres monogràfiques de Santiago Ydáñez, Ángel Marcos, Dionisio González, Miki Leal, Miguel Ángel Tornero, Juan del Jonc o Joan Fontcuberta.

Així mateix, ha estat director d’importants esdeveniments de reflexió entorn de la fotografia contemporània com: Foto_Foro de Expertos de la XIII Bienal de Fotografía de Córdoba (2013) o les jornades El presente y el futuro de la fotografia a Espanya (2012) celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Comissari
Sema D’Acosta

Producció Talent Latent
Josep Rigol
joseprigol@scan.cat

#TalentLatentSCAN
#SCANTarragona

JPG_COLOR_LOGO_PORTDETARRAGONA