TALENT LATENT 2018

Andrés Galeano

Barcelona, 1980

Unknown Photographers (Skies)
2015-2018

Un dels aspectes més suggeridors dels usos recents de la fotografia al segle XXI és la utilització d’analògics vintages extrets d’àlbums familiars anònims comprats en mercats ambulants, una resignificació de la imatge trobada com a objecte artístic i que, partint del que és intranscendent, aconsegueix crear un llenguatge iconogràfic propi.

Contravenint la seva funció fotogràfica tradicional, en les peces de Galeano té més importància el suport que no pas la representació; l’autor renuncia així al sentit documental de la imatge i a la història que pugui contenir cadascuna d’aquestes instantànies trobades. Aquesta negació de l’ús convencional de la imatge possibilita crear un nou metadiscurs que ja no té res a veure amb la memòria que pretenia salvaguardar aquell moment captat per la càmera. La col·locació de les fotografies relacionades entre si d’una determinada manera permet a l’autor prescriure un significat diferent d’aquella suma de parts, i dóna com a resultat un muntatge on la correcta composició de formes, colors i línies adquireix molta importància.

Com manifesten les obres seleccionades, una de les obsessions de l’artista és el cel, un element comú a moltes de les imatges de paisatge que compra de segona mà. Li interessa la relació entre fotografia (llum) i divinitat. No oblidem que, des dels seus inicis, la fotografia comporta un desig de transcendir, d’anar més enllà.

Web