TALENT LATENT 2018

Anabel Maldonado

Almeria, 1990

Warped Series
2018

Maldonado recorre a un software de codi obert, normalment al Processing, per crear aquestes representacions abstractes. Es tracta d’un procediment que possibilita una sintaxi simplificada que no requereix coneixements avançats de programació per a l’elaboració d’imatges digitals a partir d’un entorn integrat basat en Java. Aquest programa informàtic permet incloure fotografies ja definides anteriorment i modificar-les a través de valors com els canals de color RGB o la distorsió de píxels, que es poden ordenar segons unes coordenades determinades.

A través del software, l’artista modifica aquests paràmetres i genera noves imatges de forma aleatòria, fins que considera que el resultat funciona i troba algun element que li resulta suggestiu. Un cop ha arribat a aquest punt, repeteix el procés modificant altres paràmetres, generant una seqüència infinita i creant tantes imatges com instants aturats durant el mateix procés.

Tot aquest flux de treball crea una interessant conversa entre els resultats aleatoris i erronis del programa i les decisions sensibles de l’autora, que, sense necessitat d’una càmera, va creant un discurs fotogràfic homogeni en què predominen les relacions cromàtiques i formals a partir de la llum de la pantalla d’un ordinador —ara mateix, juntament amb el mòbil, la finestra principal a través de la qual ens relacionem amb el món.