BASES
TALENT LATENT

2022

SCAN, el festival de fotografia internacional organitzat per l’Ajuntament de Tarragona, obre la convocatòria Talent Latent 2022 destinada a creadors i creadores de tot el món que tenen la fotografia com a mitjà d’expressió essencial i preferent. Els projectes i artistes seleccionats a partir d’aquesta convocatòria formaran part de l’exposició Talent Latent, que tindrà lloc a Tarragona del 18 de novembre de 2022 al 8 de gener de 2023.

Talent Latent neix l’any 2008 en el marc del festival SCAN Tarragona com una exposició col·lectiva per donar visibilitat a artistes amb carreres encara no consolidades. Des de llavors, i a partir de diferents propostes comissarials, més d’una vuitantena de fotògrafes i fotògrafs de tot el món hi han exposat en les vuit edicions celebrades (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 i 2020).

Des d’aquell primer Talent Latent, però, el món ha canviat molt. Tot s’ha accelerat exponencialment i la societat en conjunt s’ha transmutat. Internet d’alta velocitat, les xarxes socials, la globalització, les crisis econòmiques, l’increment de la desigualtat, la pol·lució i el canvi climàtic, el poder dels mitjans de comunicació, el desprestigi de la democràcia, els conflictes bèl·lics, la pandèmia sobrevinguda o el metavers ignot, han configurat una conjuntura que en els darrers anys ha contribuït a fer del nostre món un lloc inefable i incert.

Per això, ara, des de l’SCAN, en tant que festival que vol donar l’oportunitat a creadors i creadores emergents de tot el món, sense excepció, però que ho vol fer invocant una cultura socialment responsable entorn de l’estètica de les imatges i la seva simbologia, obre, per primera vegada i per a tothom, la convocatòria Talent Latent, i ho fa cridant els i les artistes a enviar els seus portafolis al voltant del tema central que enguany articularà les diferents propostes artístiques del festival: la guerra.

Termini de presentació de projectes

Fins al dia 2 de setembre de 2022, a les 23.59 h.

Tema sobre el qual han de versar els projectes
Han de reflexionar des de qualsevol punt de vista —documental i/o artístic— sobre la guerra, les seves motivacions, característiques o conseqüències, siguin econòmiques, polítiques, socials, tecnològiques, científiques, propagandístiques, històriques, territorials, etc.

Qui pot participar-hi
Artistes majors de 18 anys de qualsevol nacionalitat.

Quin tipus de projecte es pot presentar
S’accepten projectes o sèries en els quals la fotografia s’hibridi amb llenguatges creatius de caràcter textual o audiovisual.

Més enllà dels criteris estètics, es valorarà la integritat conceptual del projecte, el grau de coneixement que mostra l’autor o autora sobre el tema tractat i la voluntat de reflexió crítica.

Com enviar el projecte. Fitxa d’inscripció
S’haurà de presentar mitjançant la fitxa d’inscripció.
A la fitxa hi constaran:
– Dades personals de contacte.
– Biografia breu.
– Títol del projecte o sèrie de fotografies.
– Breu explicació (250 paraules).
– Un arxiu zip (màx. 20 MB) amb un màxim de 15 fotografies de la mateixa sèrie. Les fotografies digitals han de tenir un mínim de 2000 píxels pel costat més llarg, han d’estar en format .jpg i tenir incrustat un perfil de color Adobe RGB (1998) o sRGB). Si és considera oportú, i de cara a facilitar al jurat la comprensió del projecte, es pot adjuntar un PDF amb informació complementària.

S’admeten projectes on l’idioma sigui català, castellà o anglès.

Sobre la selecció de projectes
El comissari independent, investigador i crític d’art Sema d’Acosta seleccionarà els nou projectes i artistes que configuraran l’exposició Talent Latent i la seva decisió serà inapel·lable.

Quan es comunicarà els autors i autores seleccionats
L’organització del festival contactarà amb les autores i autors seleccionats. El llistat definitiu d’artistes participants a Talent Latent es publicarà al web del festival SCAN a finals del mes de setembre de 2022.

Dels artistes seleccionats
SCAN convidarà els artistes participants a Talent Latent a assistir a la inauguració del festival i els allotjarà en un hotel de la ciutat (el cost de l’allotjament l’assumirà el festival). Les despeses de viatge correspondran a cada participant.

Es donarà visibilitat i es promocionaran les obres i artistes seleccionats a través dels canals digitals del festival (web i xarxes socials SCAN).

Cada artista percebrà els honoraris corresponents per drets d’autor i d’exhibició.

S’editarà un catàleg Talent Latent.

Producció de les obres per a l’exposició Talent Latent
L’organització demanarà als autors i autores seleccionats els originals fotogràfics per produir les còpies (s’hauran de presentar en format digital i amb la màxima qualitat i mida en píxels possible).
SCAN produirà les còpies fotogràfiques en un laboratori professional de confiança amb injecció de tinta d’alta qualitat.
Les decisions, pel que fa a la producció de les còpies, quantitat, mida i acabat i la implementació d’aquestes als espais expositius, malgrat que es tindrà en compte la voluntat dels artistes —en el cas que l’hagin expressat en el dossier del projecte—, les prendrà l’equip comissarial de l’SCAN. El propòsit serà fer la millor exposició possible amb els recursos de què disposa l’organització.

Un cop finalitzat el festival, si l’autor o autora no ha comunicat a l’organització la voluntat de recuperar les còpies produïdes, aquestes seran destruïdes. En el cas el cas de voler-les recuperar, els autors n’assumiran les despeses d’enviament.

Honoraris dels artistes participants
Cada artista que exposi les seves obres a Talent Latent percebrà un pagament únic de 400 € amb impostos inclosos (400 € per drets d’autor). Per tal que l’Ajuntament de Tarragona pugui fer efectiu el pagament, l’artista haurà de presentar una factura prèvia amb les dades que li faciliti l’organització d’SCAN.

Dels drets d’autor i de comunicació
L’artista ha d’estar, de manera exclusiva, en possessió de tots els drets sobre la seva obra.
Els drets de les obres exposades pertanyen als seus autors i autores, que cediran temporalment els drets de comunicació pública a l’organització d’SCAN amb l’objectiu de promoure l’exposició a través de qualsevol canal oficial del festival o premsa, així com per a la publicació-catàleg que editarem.

Lloc i dates de l’exposició Talent Latent
Lloc: Mèdol. Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona
Data d’inauguració: 18 de novembre de 2022 a les 19.30 h
Dates d’exposició: del 18 de novembre de 2022 al 8 de gener de 2023

Nota
L’organització d’SCAN resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes bases i les seves decisions seran inapel·lables. La participació a la convocatòria Talent Latent obliga totes les persones que enviïn la seva fitxa a acceptar aquestes bases.