BASES
FULL CONTACT
2022

Un any més, SCAN Tarragona, el festival internacional de fotografia que organitza l’Ajuntament de Tarragona, posa en marxa Full Contact per donar suport al col·lectiu d’artistes emergents que tenen la fotografia com a mitjà d’expressió essencial i facilitar-los un espai de trobada professional amb els agents del món de l’art.

Què és Full Contact
És un visionament de portafolis innovador i únic, on prevalen les relacions humanes.

Així doncs, Full Contact és un espai relacional i útil on un grup d’artistes emergents —seleccionats pel festival a partir d’aquesta convocatòria— compartirà els seus projectes fotogràfics amb un grup d’experts del món de les arts visuals. A Full Contact cada artista participant podrà obtenir feedback sobre la seva obra, ampliar la xarxa de contactes o, si s’escau, iniciar col·laboracions amb altres creadors o agents.

Les característiques singulars i que fan únic Full Contact són: (1) els artistes seleccionats hi venen convidats pel festival i no han de pagar cap inscripció; (2) el gaudi que suposa l’ambient confortable, amable i distès que impulsa la confiança i les relacions humanes entre tots els participants; (3) l’emoció de gaudir d’una jornada d’aprenentatge apassionant envoltats de professionals de prestigi reconegut en el camp de la fotografia i l’art; (4) els i les artistes participants es consideren a tots els efectes artistes de l’SCAN i tenen el seu espai en el programa i la difusió a les xarxes i web del festival.

Termini de presentació de projectes
Fins al dia 2 de setembre de 2022, a les 23.59 h.

Quan tindrà lloc Full Contact
El dia 19 de novembre de 2022, de les 11 h a les 18 h, al Teatret del Port, al barri de pescadors del Serrallo (Tarragona).

Qui pot assistir a Full Contact
Persones majors d’edat residents a l’Estat espanyol.

Les persones interessades han d’omplir el formulari d’inscripció, i un jurat qualificat designat per SCAN seleccionarà els 12 millors projectes rebuts i convidarà els autors i autores a assistir-hi.

Cost d’inscripció i participació
SCAN dona suport fefaent als nous creadors i creadores.
Presentar un projecte a Full Contact i participar-hi, en el cas de ser artista seleccionat/da, no té cap cost: és gratuït.

Quin tipus de projecte es pot presentar
Volem promoure la narrativa visual entre els nous creadors i creadores i, en aquest sentit, cadascun/a pot presentar una sèrie fotogràfica que relati una història. El tema és lliure.

Com presentar el projecte. Fitxa d’inscripció
S’haurà de presentar via la fitxa d’inscripció.
El projecte s’haurà de presentar via la fitxa d’inscripció on constaran:
– Dades personals de contacte.
– Biografia breu.
– Títol del projecte.
– Explicació breu (250 paraules).
– Un arxiu zip (màx. 20 MB) amb un màxim de 20 fotografies de la sèrie (2000 píxels pel costat més llarg i comprimides en .jpg). Si es considera oportú, i de cara a facilitar al jurat la comprensió del projecte, la persona signant pot afegir un PDF amb informació complementària.

Els idiomes en els quals es pot participar a la convocatòria són el català i el castellà.

El jurat
Un jurat expert convocat per SCAN decidirà els i les artistes i projectes participants a Full Contact. La seva decisió serà inapel·lable.

Els artistes seleccionats a Full Contact disposaran de:
Invitació a assistir al festival i a la jornada Full Contact en qualitat d’artista convidat.
Taula a Full Contact per mostrar el projecte als agents del món de l’art.
Promoció i visibilització del projectes i artistes al programa oficial del festival, així com en una pàgina específica dins el web scan.cat.
Una nit d’allotjament en hotel a càrrec del festival.

Dels drets d’autor i de comunicació
Els drets de les obres exposades pertanyen als seus autors i autores, que cediran temporalment els drets de comunicació pública a l’organització d’SCAN amb l’objectiu de promoure l’activitat a través de qualsevol canal oficial del festival o premsa.

Obligacions dels artistes
Quan els i les artistes accepten participar a Full Contact, es comprometen de facto a assistir presencialment a l’activitat el dia anunciat.

Lloc i dates de Full Contact
Teatret del Port de Tarragona (El Serrallo, Tarragona)
Data: 19 de novembre de 2022
Hores: de les 11 h a les 18 h

Consideracions finals
L’organització d’SCAN resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes bases i les seves decisions seran inapel·lables. La participació a la convocatòria Full Contact obliga totes les persones que enviïn la seva fitxa a acceptar aquestes bases.