TL – Massimiliano Maddalena

TALENT LATENT

MASSIMILIANO MADDALENA (Itàlia, 1982)
66 imágenes del patio

Aquest projecte té una clara inspiració en l’històric llibre del cèlebre escriptor Raymond Queneau Exercicis d’estil (un llibre escrit a partir de la construcció de noranta-nou variacions literàries sobre una anècdota deliberadament trivial) i se’l pot considerar com una obra de caràcter metalingüístic, atès que (tot ell) és principalment una reflexió sobre el mateix llenguatge que s’hi fa servir (en aquest cas, la fotografia). El llenguatge parla d’ell mateix.

En el projecte es re-presenta una escena, la mateixa, però de 66 maneres diferents. Tenen un aspecte tècnic molt evident, però la seva única i principal raó de ser (de caràcter conceptual) no és altra sinó reflexionar sobre la idea de la representació en l’art (encara que s’inspiri en la literatura, perquè, al capdavall, és el mateix). És a dir, sobre la manera (que té tot acte creatiu) de tornar-nos a presentar la seva realitat, el seu objecte. Així, en visionar les múltiples formes d’una mateixa realitat, podem avaluar aquella (la forma) com a contingut, com el motiu central de l’estudi.

Per a la realització d’aquest projecte s’han fet servir càmeres, tècniques i processos que van des del segle xix fins al temps actual. Així, paral·lelament a
aquest visionat de tantes variacions des de la finestra de Maddalena, anem assistint a un detallat viatge per l’evolució de la tècnica i l’estètica fotogràfiques.

© Massimiliano Maddalena

c-massimilano-maddalena-night-vision


c-massimilano-maddalena-hivern