TL – Félix R. Cid

TALENT LATENT

FÉLIX R. CID (Madrid, 1976)
X

Cid, metodològicament i conceptualment, treballa sempre amb la noció d’acumulació. Una acumulació (o un sumatori) d’imatges menors que, a tall de síntesi platònica, generen una extensa peça final d’una indubtable transcendència artística.

El nostre autor ha viatjat a dotze països de tres continents per registrar grans festivals de música. Una cop allà, i barrejat entre la massa de públic, no deixa de
disparar de dia i de nit, movent-se per tot el recinte i des de múltiples punts de vista.

Aquests centenars d’instantànies són posteriorment acoblats en un elaborat procés de postproducció digital per aconseguir una única fotografia final de enormes dimensions. Aquesta fotografia és una síntesi de molts espais i molts temps alhora, tots integrats en una sola imatge. L’autor mai no ha estat situat on és l’espectador quan mira la fotografia, cosa que fa que aquest últim tingui un punt de vista únic, privilegiat, inèdit.

Aquestes fotografies tenen un doble nivell de lectura: de lluny es veuen com a elegants imatges abstractes; de prop, ens submergeixen en un nivell de detall visual gairebé macroscòpic. Així, d’alguna manera, realitzem com un viatge de l’abstracte al suprareal que descol·loca sense cap mena de dubte la nostra manera habitual de percebre una fotografia.

© Félix R. Cid

c-felix-r-cid


c-felix-r-cid