TL – Fábio Cunha

TALENT LATENT

FÁBIO CUNHA (Portugal, 1985)
Zona

Si bé a ZONA (An Investigation Report) hi subjau una certa idea de crítica sociopolítica sobre l’especulació urbanística, allò que en transcendeix veritablement és, en canvi, el peculiar món d’evident estranyament visual al qual se’ns condueix. Cunha parteix d’una pragmàtica realitat (la dels efectes de la bombolla immobiliària a la perifèria de Madrid), però construeix un univers gràfic farcit de paradoxes òptiques, temàtiques insòlites i
imatges amb una lògica visual sorprenent i irreverent, desfamiliaritzadora. Un rar teatre de l’absurd que, més que desfermar-nos la indignació moral, l’acció i la denúncia, simplement ens diverteix i ens atrapa com a delectats espectadors. Un món en l’espai públic del qual ens trobem amb personatges i situacions com alienats. La gent (mai identificable, per tal de mantenir la universalitat) es comporta en aquestes escenes de manera
imprevisible i anòmala.

La mirada de Cunha és obsessiva. Es detura al mil·límetre en detalls i per realitzar una intensa cerca de curiosos enquadraments i inusitades relacions formals entre els diversos elements de la perifèria (espai, persones, objectes, situacions, dimensions). El resultat són imatges carregades d’un simbolisme buit que ajuden a fer que l’espectador interioritzi més el caos de la perifèria després de la crisi.

©Fábio Cunha

 

c-fabio-cunhac-fabio-cunha