TALENT LATENT 2018

Esther Morcillo

Huelva, 1971

Time Life
2018

Les delicades composicions de Morcillo estan fetes amb retalls de fotografies descartades que ella va unint amb summa paciència i cura. Són trossos de paper juxtaposats que retalla amb tisores o cúter, normalment extrets de llibres il·lustrats de fa unes dècades o revistes antigues. Per a ella, tot és collage. L’olor de paper, el tacte, les sensacions trobades. Treballa de forma conscienciosa, com un rellotger que cerca obsessivament la precisió confiant en els seus ulls i les seves mans. El collage li permet sumar-restar i ordenar-desordenar alhora. Les imatges que aconsegueix tenen la seva pròpia polisèmia, una mètrica visual que s’estimula a si mateixa com una improvisació de jazz que no perd mai el ritme ni la musicalitat.

Time Life és el nom d’una coneguda col·lecció de llibres, traduïda al castellà i editada a Mèxic el 1962. Les pàgines d’aquests volums van ser el punt de partida de les primeres imatges del projecte, que es va iniciar ja fa uns anys i que es concep com un work in progress. Amb aquests treballs, l’autora es proposa fugir de les imatges apreheses, crear alguna cosa diferent que funcioni, sobretot, com una evocació suggeridora que articula en una única melodia forma, color i textura. L’energia que transmeten aquestes obres són el mateix contingut; no existeix un relat que justifiqui el que veiem més enllà d’estructures en equilibri fusionades per la intuïció.

Web