FULL CONTACT

FULL CONTACT

Dates:
19 i 20 d’octubre de 2018

Lloc:
Tinglado 1
Moll de la Costa, 9
43004 Tarragona

FULL CONTACT és un punt de trobada que pretén establir intercanvis, així com generar xarxes, ponts i sinergies entre els Full Contact Artist (artistes/fotògrafs emergents), per una banda, i per l’altra, els Full Contact Followers (agents del món de l’art com galeristes, directors de festivals, editors, comissaris, crítics), amb l’objectiu d’incentivar les col·laboracions i promoure les relacions artístiques i comercials futures entre ambdós col·lectius.

A FULL CONTACT un fotògraf ensenya el seu treball a una galerista o directora d’un altre festival; un galerista coneix una editora; un editor descobreix una artista; una fotògrafa simpatitza amb una altra fotògrafa i imaginen un projecte comú; un comissari i una comissària que no es coneixien personalment fan un cafè…, mentre tots i totes (artistes i followers) interaccionen de manera molt lliure i comparteixen durant dos dies un espai, i s’inicien amistats i col·laboracions i complicitats i voluntats; i es cultiven idees.

FULL CONTACT és un espai d’intersecció, una plataforma on els artistes i els agents del món de l’art, si s’escau, comencen a traçar un futur en comú.

PARTICIPACIÓ ARTISTES

Queda oberta la convocatòria FULL CONTACT 2018. Els artistes presentaran un únic portfoli de 12 fotografies, o bé un projecte d’instal·lació o muntatge audiovisual on la fotografia hi sigui clarament present. La inscripció és gratuïta.

Els artistes seleccionats seran convidats a participar a Full Contact. El festival assumirà el cost de l’allotjament i els dinars.

La participació dels artistes a Full Contact és gratuïta. El cost econòmic generat per a l’organització d’aquesta activitat l’assumeix completament el Festival i les institucions que hi col·laboren.

PARTICIPACIÓ FOLLOWERS

Atesa l’especificitat i el prestigi que ha assolit Full Contact en les darreres edicions, l’organització del festival convidarà a participar a 50 Full Contact Followers (agents del món de l’art), que per la seva reconeguda tasca pedagògica o per la seva valuosa trajectòria professional en l’àmbit de la fotografia i l’art, i pel seu compromís amb els nous creadors i amb la comunitat artística i fotogràfica, es considerin idonis per a participar activament a la pròxima edició d’aquesta activitat.

La selecció dels Full Contact Followers anirà a càrrec del comissari i l’equip directiu de SCAN Tarragona.

Followers FULL CONTACT

Primera llista de followers que en breu s’ampliarà

PREMI FULL CONTACT 2018

Entre els fotògrafs presents a Full Contact 2018, un jurat qualificat distingirà el millor portfoli, l’autor del qual serà convidat a realitzar una exposició individual a la Fundació Forvum per la Fotografia de Tarragona durant l’any 2019. El premi és la producció de l’exposició.

Ateriors premiats són:

Stéphanie Roland (2012), Ian Waelder (2014) i Juan Margolles (2016).

Producció i contacte:
Chiara Fabro
chiarafabro@scan.cat

 

#FullContactSCAN
#SCANTarragona

logos_fullcontact3