Ex – Tatuatges de l’oblit

Tatuatges de l’oblit
Vanessa Pey

Del 18 d’octubre del 2016 al 8 de gener del 2017
Dimarts, 18 d’octubre, a les 19 h

En la forma, el projecte es fonamenta en la interrelació dels espais públics amb l’art, de tal manera que, sortint de les sales especialitzades, formi part del paisatge urbà i tingui un impacte en la quotidianitat de la ciutadania. En aquest cas, el suport arquitectònic és el Tinglado 4, un escenari adient per a emmarcar aquest projecte fotogràfic i temporal. La intervenció consta de quatre imatges de gran format cobrint els finestrals que donen al mar.

En el fons, les fotografies són projec- cions subjectives de l’ànima humana. Mitjançant símbols es conformen his- tòries del què som, de les nostres contradiccions i de les tensions entre la nostra intimitat i el paisatge que ens envolta. En definitiva, podríem dir que vers a l’exterior són el símbol d’una ciutat tatuada; mentre que, cap a l’interior, formen un poema de ver- sos intangibles sobre una manera d’entendre la nostra condició.

Finestrals del Tinglado 4
Moll de Costa del Port de Tarragona
43004 Tarragona

Organització: El Teler de Llum
http://eltelerdellum.tarragona.cat

Comissari: Jordi Abelló

Col·labora: HP i Port de Tarragona

c-vanessa-pey-sospiri