EQUIP SCAN 2018

Oficina del Festival
info@scan.cat

Fundació Forvm per la fotografia
c. Granada, 11
TARRAGONA

Directora artística
Chantal Grande
info@fundacioforvm.com

Director executiu
Jesús Vilamajó
jesusvilamajo@scan.cat

Coordinador general
Josep Rigol
joseprigol@scan.cat

Producció
Full Contact

Chiara Fabro
chiarafabro@scan.cat

Escoles
Grisart
escoles@scan.cat

Comunicació
Camila Marinone
marinone@scan.cat

Disseny gràfic
Jordi Ortiz

Disseny espais
Nacho Álvarez