EQUIP SCAN 2020

Directora artística
Chantal Grande

Director executiu
Jesús Vilamajó (Culturacció)
jesusvilamajo@scan.cat

Coordinació
Josep Rigol
joseprigol@scan.cat

Disseny gràfic
Jordi Ortiz