Contacte

CONTACTE

Contacte oficina del Festival
info@scan.cat
Telèfon 609751146

Direcció
David Balsells i Chantal Grande
Fundació Forvm per la Fotografia
info@fundacioforvm.com

Coordinació
Josep Rigol
Diego Balsells
Empar UIbañez
info@scan.cat

Comunicació
Maria Escoda
comunicacio@scan.cat

Comissari Talent Latent
Jesús Micó

Comissari i direcció Full Contact
Jesús Vilamajó
jesusvilamajo@scan.cat

Coordinació Full Contact
Natàlia Lloreta
natalloreta@scan.cat

Comissària SCAN PhotoBooks
Roser Cambray
rosercambray@gmail.com

Comissari SCANOFF
Pep Escoda
scanoff@pepescoda.com